ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ทบทวนสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย(เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น)
like :
THB: 1500.00 ฿


EASY REHAB กายภาพบำบัดแบบง่ายๆ ทำได้แม้ไม่มีเครื่องมือทางไฟฟ้า

สำหรับท่านสมาชิกที่สมัครอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 35 เรื่อง EASY REHAB กายภาพบำบัดแบบง่ายๆ ทำได้แม้ไม่มีเครื่องมือทางไฟฟ้า กับทางสัตวแพทยสภาเท่านั้น จึงจะใช้สิทธิ์เรียนทบทวนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


สัมมนา ออนไลน์

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร

ความคิดเห็นผู้เรียน


3.00


0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.