ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

สัมมนาหลักสูตรวิดีทัศน์ออนไลน์
like :
THB: 300.00 ฿


โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสุนัข : การวินิจฉัยและการรักษา

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 10.40 - 12.05 น. ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา นนทบุรี บรรยายโดย อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร


อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 60.0 % 1.5 CE

เนื้อหาหลักสูตร
ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.