ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : admin@vao-ce.com

       

หลักสูตร


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


WVPAC 2019 POULTRY DIGEST และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ช่วงบ่าย

จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 1 13.00-13.30น. ปัญหาโรคและการควบคุม "บิด" ในภูมิภาคต่างๆ บรรยายโดย สพ.ญ.ธัญญาเรศ พุทธสุวรรณ 13.30-14.00น. "ไอบีดี" ยังมีปัญหาหรือเปล่า มีอะไรใหม่บ้าง บรรยายโดย น.สพ.วิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์ 14.00-14.30น. Avibacterium ในพ่อแม่พันธุ์ และ ไก่ไข่ บรรยายโดย อ.ดร.ทศพล ชำรงค์สุวรรณกิจ 15.30-17.00น. เศรษฐกิจด้านการเกษตรยุค New Normal บรรยายโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์


สพ.ญ.ธัญญาเรศ พุทธสุวรรณ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร
ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2022 www.vao-ce.com, All Right Reserved.