ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : admin@vao-ce.com

       

หลักสูตร


ทบทวนการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย
like :
THB: 1500.00 ฿


Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners | น้องทำแบบนี้ทำไม?

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสัมมนาครั้งที่ 31 เรื่อง Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners | น้องทำแบบนี้ทำไม? กับทางสัตวแพทยสภาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เรียนทบทวนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนทบทวนได้จนถึงวันพฤหัสบดีทึ่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น ไม่มีการต่อเวลาใดๆทั้งสิ้น


สัมมนา ออนไลน์

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร

ความคิดเห็นผู้เรียน


5.00


100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2022 www.vao-ce.com, All Right Reserved.