ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

สัมมนาหลักสูตรวิดีทัศน์ออนไลน์
like :
THB: 300.00 ฿


รู้รอบ..รอบรู้ มะเร็งร้ายในสัตว์เลี้ยง

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สัตวแพทยสภา บรรยายโดย สพ.ญ.สิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา


สพ.ญ.สิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 1

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 60.0 % 1.5 CE

เนื้อหาหลักสูตร
ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.